Pairing: akanishi jin/kamenashi kazuya/yamashita tomohisa